Kontakt

  • Prostorije: Kalić 2, 52220 Labin
  • Adresa za poštu: Kalić 2, 52220 Labin
  • Telefon: 091/510 3532, 091/207 6969
  • E-mail: pdskitaci1@gmail.com
  • Sastanci društva utorkom u 20:00 h


Prikaz veće karte